Betalning av medlems- och spelavgift för bokning av speltider på andra banor under våren.

Publicerat: 2024-02-19 - 12:56

För er som tänker spela golf i Sverige eller utomlands före ett årsmötesbeslut gällande spelavgifter 2024 gäller följande: • Din tidigare betalning om 50% av spelavgiften ger dig möjlighet att boka tider utomlands och i Sverige fram till och med 31/3 (samma förutsättningar som föregående år). • Från bokning av speltider från 1 april och framåt så krävs betalning av resterande 50% av din spelavgift. Denna funktion är nu inlagd via mingolf. Vänilgen, Styrelsen