Föreningsverksamhet bygger på att vi alla är med och hjälper till, om du känner att du gärna vill vara med och bidra på något sätt kontakta då den kommittéansvarige inom det område där du finner du kan vara med och bidra.