Fastighetskommittén

Kommittén har i uppdrag att utveckla våra fastigheter på kort och lång sikt. Ansvaret omfattar även infartsvägar och parkeringsytor.

Medverkande

Johan Hellsten johan.hellsten@dahl.se

Johan Svelander

Jerker Öhlèn