Tävlingskommittén

Ansvarar för föreningens tävlingsprogram. Utbildar tävlingsledare och ev. övriga funktionärer samt planerar för att vi har tillbörlig bemanning inför tävlingarna. 

 

Medverkande

Jörgen Lundberg jorgen@hagnor.se 

Peter Bergestål

Lars Johansson

Sven-Olov Vedin