Senior 50+

Ansvarar för tävlings- och trivselfrämjande aktiviteter för klubbens medlemmar över 50 år.

 

Medverkande

Kent Andersson kent.av.andersson@telia.com

Per-Olof Lindberg

Bertil Jonasson

Jan-Olof Lindenryd

Håkan Wallin

Håkan Romlin

Thomas Berg