Styrelse

Följande personer är invalda i Styrelsen samt övriga med uppgifter av Årsmötet. Styrelsen representerar både Falun Borlänge Golfklubb samt Aktiebolaget.

Ordförande:

Claes Aldurén
Mail styrelsen@fbgk.se

 

Ledamöter

Joakim Jansson (vice Ordförande)

Karolina Dalestedt

Anna Sjöberg

Peter Bergestål

Johan Hellsten

Nils Björling

Jan Blomqvist

 

Valberedning
Lennart Björling

Ulla Carin Bonde-Groth

Anton Krigsman

Revisor: Thomas Nielsen, KPMG
Revisorssuppleant: Jenny Barksjö-Forslund