Styrelse

Följande personer är invalda i Styrelsen samt övriga med uppgifter av Årsmötet. Styrelsen representerar både Falun Borlänge Golfklubb samt Aktiebolaget.

Ordförande:

Claes Aldurén
Mail info@fbgk.se

 

Ledamöter

Joakim Jansson (vice Ordförande)

Anna Wickberg

Anna Sjöberg

Peter Bergestål

Johan Hellsten

Nils Björling

Thomas Berg

Jan Blomqvist

 

Valberedning
Peter Foxdal, ordf
Vakant
Vakant2

Revisor: Thomas Nielsen, KPMG
Revisorssuppleant: Anette Svens

Bolagsmän: Björn Karlsson och Pia Östling
(representerar föreningen vid bolagstämma)