Senior 50+ är en organisation inom Falun-Borlänge Golfklubb som arbetar och verkar för social och gemensam golf för damer och herrar som är 50 år och äldre. 

Senior 50+ främsta syfte är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna, damer som herrar.
Senior 50+ inbjuder alla inom åldergruppen till ett höstmöte och ett vårmöte. Verksamheten leds av en på höstmötet vald styrgrupp. Verksamheten finansieras i huvudsak genom startavgifter.
Senior 50+ har ett utbyte med Samuelsdals GK.
Vid vissa tillfällen genomförs tävlingar med gemensam start och lunch. 
Senior 50+ har också varje år en trivselträff för medlemmarna med andra aktiviteter än spel på banan.

Varje vår genomförs en golfresa med övernattning och varje höst genomförs en golfresa över dagen till någon eller några golfklubbar inom rimligt avstånd.
Senior 50+ ordnar också t.ex. regelvandringar samt kurser i hjärt-lungräddning.
Medlemmarna i Senior 50+ utgör en viktig resurs för moderklubben och bidrar med olika frivilliga insatser för klubbens bästa t.ex. som extra resurser på banan.
Vid varje tävlingstillfälle under säsongen ges tillfälle till förkovran i golfregler.

Är du intresserad av att ta del av utskick, erbjudanden och övrig information som rör Senior 50+ och dess organisation, vänligen skicka din mailadress till: senior50@fbgk.se

Styrgrupp 2023

Ordförande - Kent Andersson 
070-312 36 65 kent.av.andersson@telia.com

Sekreterare - Karl-Gustav Nord 
072-322 97 26 kgnord@msm.com

Kassör - Anders Mårdh
070-438 04 14 a.mardh@telia.com

Tävlingsansvarig & resor - Jan-Olof Lindenryd
070-620 34 85  jan-olof.lindenryd@telia.com

Banärenden - Thomas Berg
076-347 46 34  tygberg@gmail.com

SISU - Håkan Wallin
070-286 51 24  hakanwallin@outlokk.com

Reseansvarig, trivseldag - Per-Olof Lindberg
070-471 72 76  perolof49@gmail.com

 

 

 

Sponsorer

Fredins Takentreprenad AB
KoM Fastighetsförvaltning AB
Lunds Schakt & Planering AB
Maskin & Fastighets AB Gruvriset
Runes Smide & Service AB

HISTORIK

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014