Senior 50+ är en organisation inom Falun-Borlänge Golfklubb som arbetar för damer och herrar som är 50 år och äldre. 

Senior 50+ främsta syfte är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna, damer som herrar.
Senior 50+ inbjuder alla inom åldergruppen till ett höstmöte och ett vårmöte. Verksamheten leds av en på höstmötet vald styrgrupp. Verksamheten finansieras i huvudsak genom startavgifter.
Senior 50+ har ett utbyte med Samuelsdals GK.
Vid vissa tillfällen genomförs tävlingar med gemensam start och lunch. 
Senior 50+ har också varje år en trivselträff för medlemmarna med andra aktiviteter än spel på banan.

Varje vår genomförs en golfresa med övernattning och varje höst genomförs en golfresa över dagen till någon eller några golfklubbar inom rimligt avstånd.
Senior 50+ ordnar också t.ex. regelvandringar samt kurser i hjärt-lungräddning.
Medlemmarna i Senior 50+ utgör en viktig resurs för moderklubben och bidrar med olika frivilliga insatser för klubbens bästa t.ex. som extra resurser på banan.
Vid varje tävlingstillfälle under säsongen ges tillfälle till förkovran i golfregler.

Är du intresserad av att ta del av utskick, erbjudanden och övrig information som rör Senior 50+ och dess organisation, vänligen skicka din mailadress till: senior50@fbgk.se

Styrgrupp 2023

Ordförande - Kent Andersson 
070-312 36 65 kent.av.andersson@telia.com

Sekreterare - Karl-Gustav Nord 
072-322 97 26 kgnord@msm.com

Kassör - Anders Mårdh
070-438 04 14 a.mardh@telia.com

Tävlingsansvarig & resor - Jan-Olof Lindenryd
070-620 34 85  jan-olof.lindenryd@telia.com

Banärenden - Thomas Berg
076-347 46 34  tygberg@gmail.com

SISU - Håkan Wallin
070-286 51 24  hakanwallin@outlokk.com

Reseansvarig, trivseldag - Per-Olof Lindberg
070-471 72 76  perolof49@gmail.com

 

 

 

Faluslaget

Faluslaget
Faluslaget är ett tävlingsutbyte med Samuelsdals GK och spelas i två omgångar per år. En gång på vardera banan Aspeboda och Samuelsdal. Tävlingen utgörs dels av en tävling mellan klubbarna om ett vandringspris till segrande klubb dels av en individuell tävling i två klasser.

Dalagolfen

Dalagolfen

Dalagolfen är dels en lagtävling, dels en individuell tävling.Denna tävling genomförs tillsammans med andra golfklubbar i Dalarna. Tävlingen spelas vid 4 tillfällen i två grupper samtidigt, Norra och Södra, plus en final. Final består av 60 spelare i klass-A och 60 spelare i klass -B.

Alla är direktkvalificerade till finalspel som spelat samtliga fyra deltävlingar

Resterande platser tilldelas de spelare som har de 2 bästa resultaten av 4 deltävlingar. Placeringssiffra gäller i deltävlingarna. Statuer för tävlingen finns på Dalarnas Golfförbunds hemsida under fliken Tävling/dalagolfen 50+.

 https://www. dalagolf.se/dalagolfen 50+   

Dala Senior Open

Dala Senior är ett seriespel för seniorer utan hcp. Det finns en serie för herrar 60+ och en för herrar 70+ i Dalarna. Serierna ingår i Dalarnas Golfförbunds officiella tävlingsprogram. Varje klubb är värd för en omgång. I DSO 60+ deltar max 4 spelare per lag, varav de tre bästas resultat räknas. I DSO 70+ deltar 3 spelare per lag, varav de två bästa räknas.Peter Foxdal tel. 070-790 01 07 är lagkapten för DSO 60+ och Björn Karlsson tel 070-629 42 02 är motsvarande för 70+. För mer information besök Dalarnas Golförbunds hemsida under fliken Tävling/Senior Open, följ länken https://dalagolf.se/dgf/ 

Sponsorer

Fredins Takentreprenad AB
KoM Fastighetsförvaltning AB
Lunds Schakt & Planering AB
Maskin & Fastighets AB Gruvriset
Runes Smide & Service AB

Regelfrågor

I bifogad länk hittar Du svaren på regelfrågorna i samband med serietävlingarna.

Historik - knockoutslaget matchspel