Regelverk vid bokning

Antal aktiva bokningar

Som medlem kan du max ha 3 aktiva bokningar.
Varav
Vardag,  2 bokningar 
Lör/sön, 2 bokningar

Ankomstregistrering

Anmäl dig i receptionen innan du går ut på banan!

Ankomstregistrering av bokad tid måste ske i vår reception eller på vår golfterminal senast 15 minuter innan starttiden. Har detta inte skett förlorar spelaren sin exklusiva rätt till sin starttid. Receptionen och kansli har också möjlighet att ”fylla på bollarna” med väntande spelare.

Varje spelare är ansvarig för sin egen ankomstregistrering. Ankomstregistrering ska ske per spelare och inte per starttid. Utebliven eller för sen ankomstregistrering likställs med för sen avbokning och avbokningsavgift som beskrivs nedan ska utgå.

Avbokning

Du kan avboka din starttid så snart du vet att du inte kan spela, antingen på webben eller genom att ringa receptionen. Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta inför en eventuell debitering.

Spelare som inte infinner sig på inbokad starttid och inte avbokat denna senast 2 timmar före start, debiteras enligt nedan:

Gäster = Full greenfee
Medlem = 100 kr

Spel utan erlagd greenfeeavgift

Greenfeegäster skall alltid före start betala greenfeeavgift. Om receptionen är stängd, vänligen följ instruktionerna för betalning eller använd våra greenfeekuvert för kontantbetalning.

Vid spel utan erlagd greenfeeavgift debiteras gällande greenfee plus 500 kr.