Årsmöte 2024 

Datum: Tisdag 23 april

Tid: 18:00

Plats: Pelle Bergs Backe

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan fbgk.se under medlemsidor samt via e-post senast lördagen den 30 mars.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 26 mars och de skall skickas via e-post till adressen klubbchef@fbgk.se

Vänilgen,

Styrelsen