Vårårsmöte för Falun Borlänge Golfklubb äger rum tisdagen den 18 april kl. 18.00 i på Näringslivets hus, Stora stöten. Mingel från 17:45. 

Mail med mer detaljerad information har skickats ut till samtliga medlemmar. Saknar du information vänligen kontakta kansliet info@fbgk.se.