Lokala regler 2021 för Falun-Borlänge Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler och tävlingsvillkor.

De lokala reglerna gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

Om inget annat sägs i den lokala regeln eller i en eventuell tillfällig lokal regel så gäller allmän plikt, dvs. förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 1. Bollen träffar kraftledning
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning (inklzusive torn eller hänganordning som stödjer kraftledningen) under spelet av hål 3, 6, 15 eller 18, räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).Anmärkning: Stolpar och deras stag räknas som oflyttbara tillverkade föremål. (se regel 16.1)
 2. Skydd av unga träd. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
  Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).
 3. Onormala banförhållanden och organiska delar av banan. Följande områden betraktas som ”Mark under arbete” från vilket lättnad utan plikt är tillåtet enligt Regel 16.1:
  Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre
  Myrstackar på banan
  Dräneringsdiken med synligt grus på spelfältet
  Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
Out of bounds och banans gränser

Out-gränsen på hål nr 10 utgörs av vägen och dess vänstra asfaltskant

GREEN. REGEL 13

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Fel green. Regel 13.1f

På hål 7 ingår foregreen i begreppet fel green. Lättnad måste tas enligt regel 13.1f

Pliktområde. Regel 17

Det röda pliktområdet till höger (sett från tee) på hål nr 4, 5, 13 och 14, som bara är definierad på en sida, är oändligt.

Markeringar som definierar eller identifierar gränser på banan

Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder

Markering Innebörd Regel
Blå Onormala banförhållanden 16
Blå med grön topp Onormala banförhållanden – spelförbudszon 17
Röd Pliktområde 17
Vit Out of bounds 18
Vit-Svart Intern Out of bounds 18
Grön topp Spelförbudszon – spel förbjudet 16

Lättnad utan plikt för störande inverkan vid spelförbudszon måste tas enligt Regel 16.1f