LOKALA REGLER 2023 FÖR FALUN BORLÄNGE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och på hemsidan (www.fbgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

  1. Out of bounds (Regel 18.2)

Out-gränsen på hål nr 10 utgörs av vägen och dess vänstra asfaltskant sett från tee.

 

  1. Pliktområden (Regel 17)

Det röda pliktområdet till höger (sett från tee) på hål nr 3, 4, 5, 13 och 14, som bara är definierad på en sida är oändligt.

 

  1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden. Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning under spelet av hål 3, 15 eller 18, räknas inte slaget. Spelaren måste spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6).

 

  1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål, Mark under arbete
  2. a) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge ej stans eller sving.
  3. b) Myrstackar på banan.
  4. c) Berg i dagen på områden som klipps till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.
  5. d) Dräneringssträngar med synligt grus på spelfältet är mark under arbete.

 

  1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond

Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Spelarna ska återsamlas i klubbhuset. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden stängda.

 

  1. Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. Anm: Har tävlingsledningen anmodat digital scorekortshantering gäller den rutinen för underskrift.

 

Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder

Markering Innebörd Regel
Blå Onormala banförhållanden 16
Blå med grön topp Onormala banförhållanden – spelförbudszon 16
Röd Pliktområde 17
Vit Out of bounds 18

Lättnad utan plikt för störande inverkan vid spelförbudszon måste tas enligt Regel 16.1f