Out of bounds hål 9

Publicerat: 2024-05-29 - 23:17

Pga att ett övningsområde ej får vara en del av banan under tävling så har klubben placerat out of bounds pinnar ganska direkt bakom green på hål 9. Dessa är svåra att se vid inspel då green ligger betydligt högre an fairway. Tydligare lösning är under arbete men tills dess så förmedlar vi det här för kännedom. Passa på att titta hur det ser ut när ni slår ut på hål 1.