Vår golfstudio är öppen. Välkommen att boka tid via länken nedan.

Samtliga priser oaktat antal deltagare.

klicka här https://fbgk.bokamera.se/ för att komma till bokningen.

Nyttjande av studio utan bokning/betalning medför straffavgift om 500:-, vilket faktureras till nyttjad individ. Upprepning av icke tillåtet nyttjande medför avstängning.